cs

Poskytované právní služby

Cílem rozvíjející se advokátní kanceláře je poskytovat klientům bezpečné zázemí v nepřehledném světě paragrafů, ulehčit orientaci při řešení různorodých životních situací, a to jak významných, tak běžných, jak pozitivních, tak ne příliš příjemných.

Ráda Vám poradím ve všech oborech práva, s důrazem na právo občanské, právo nemovitostí, právo obchodní a trestní. Klientům, a to jak podnikatelům, tak fyzickým osobám, nabízím profesionální služby, založené na vstřícném a maximálně osobním přístupu, flexibilitě a kvalitě. 

Veškerou agendu poskytuji dle potřeb klienta jak v českém, tak anglickém jazyce, a to včetně kompletní smluvní dokumentace, reportingu a komunikace.

Níže naleznete výčet nejběžnějších úkonů, s kterými se v praxi setkávám. Nad tento běžný rámec zajišťuji:

  • advokátní úschovu peněz a/nebo listin
  • konverze dokumentů (z a do elektronické formy)
  • ověření pravosti podpisů na dokumentech mnou vyhotovených i přinesených klientem

Občanské právo

* smluvní agenda - kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy příkazního typu atd.

* zastupování před soudy (spory ze smluv, opatrovnická agenda, dědictví, sousedské spory, atd.)

* náhrada škody


Právo nemovitostí

* převody nemovitostí - kupní, směnné, darovací smlouvy, zápisy do katastru nemovitostí atd.

* zástavní smlouvy a věcná břemena

* poradenství při sjednávání hypoték, při zajišťování administrativních povolení


Právo rodinné

* soupis tzv. předmanželských smluv, zúžení společného jmění manželů

* rozvodová agenda

Obchodní právo

* právo obchodních korporací (zakladatelské dokumenty, změny v orgánech společností, zakládání společností, převody akcií a obchodních podílů, atd.)

* zrušení a likvidace společností

* smluvní agenda a spory ze smluv


Pracovní právo

* příprava a revize pracovních smluv a dohod mimo pracovní poměr

* poradenství při ukončování pracovního poměru

* dohody o hmotné odpovědnosti, nároky zaměstnanců při pracovním úrazu atd.


Právo trestní a přestupky

* zastupování před orgány činnými v trestním řízení

* účast na výsleších a jiných vyšetřovacích úkonech


Mimosoudní řešení sporů

Dovoluji si Vás informovat o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).