cs

Mgr. Michaela Zezulková

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 2011. Již během studií jsem pracovala v oboru, kde jsem se jako právní praktikant pod vedením zkušených advokátů setkávala zejména s právem civilním a právem obchodním, včetně procesu vymáhání pohledávek. V průběhu dvousemestrální studijní stáže na University of Turku ve Finsku jsem se věnovala zejména právu mezinárodnímu a lidskoprávní problematice. Po ukončení studia jsem 3 roky pracovala jako firemní právník v mezinárodní developerské společnosti, kde jsem se profilovala na agendu obchodních korporací, nájmů a podnájmů bytových a nebytových prostor a pracovně-právní tematiku. 

Od roku 2013 jsem byla zapsána v České advokátní komoře jako advokátní koncipient, koncipientskou praxi jsem absolvovala v Advokátní kanceláři Vyšanská, Majer s.r.o. v Praze pod vedením JUDr. Jany Vyšanské, Ph. D. V roce 2016 jsem složila advokátní zkoušku a byla zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou jako samostatný advokát. 

S advokátní kanceláří Vyšanská, Majer aktivně spolupracuji doposud. Ve své praxi jsem se zaměřovala zejména na nemovitostní agendu, mám široké zkušenosti s developerskými projekty (ve fázi od jejich vzniku do dokončení včetně prodeje bytových jednotek koncovým uživatelům, založení SVJ, správy bytových domů atd.), dále jsem se zaměřovala na agendu spornou a agendu správně - právní. 

Po celou dobu své právní praxe poskytuji právní poradenství a vyhotovuji dokumentaci v českém i anglickém jazyce, mám bohaté zkušenosti se zahraniční klientelou. 

Samostatnou kancelář jsem založila po svém návratu na rodné Valašsko v roce 2017.