cs

Odměna za poskytnuté právní služby

Odměna za poskytnuté právní služby je v drtivé většině určena dohodou mezi advokátem a klientem, která individuálně stanoví podmínky vzájemné spolupráce. Odměna může být dohodnuta

  • jako hodinová odměna, kdy sazba za 1 hodinu práce představuje částku 1200 - 1800 Kč v závislosti na náročnosti případu a objemu spolupráce;
  • jako odměna úkonová, tj. fixní odměna za určitou právní službu;
  • jako odměna podílová, tj. odměna závisející na úspěchu ve sporu či na hodnotě věci;
  • či jako kombinace výše uvedeného.

Pokud výše odměny za právní služby není sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.